Privatlivspolitik

Vilkår og betingelser

Privatlivspolitik for Dediko A/S

Når du køber varer eller ydelser fra eller i øvrigt interagerer med os, registrerer og behandler vi, Dediko A/S (”Dediko”, ”os”, ”vi”, ”vores”), personoplysninger om dig i rollen som dataansvarlig. Hvis du vil I kontakt med os, kan du rette henvendelse til:

Dediko A/S
CVR-nr. 18663295
Lautruphøj 5-7
2750 Ballerup
+45 45762021
info@dediko.dk

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi – i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning herom, f.eks. databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven (DBL) – indsamler og behandler dine personoplysninger, når du:

1. Besøger vores hjemmeside
2. Er i kontakt med os
3. Tilmelder dig vores webinarer, nyhedsbreve og opdateringer om produktnyt

Desuden kan du læse om, hvordan vi deler dine oplysninger, hvilke rettigheder du har, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores behandling af dine personoplysninger. I øvrigt henviser vi til vores cookiepolitik nederst på siden, hvor vi har beskrevet vores brug af cookies.

1. Når du besøger vores hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside www.dediko.dk (”Hjemmesiden”), indsamler vi oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden. Det kan f.eks. være IP-adresse, information og analyse af cookie(s), oplysninger om din browser samt din færden og adfærd på hjemmesiden.
Formålet med at behandle dine oplysninger er at optimere din brugeroplevelse af hjemmesiden, herunder analysere denne med henblik på at optimere sidens funktion. Vi behandler oplysningerne på baggrund af disse legitime interesser (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).
Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor, herunder om formål, brug af første- og tredjepartscookies samt opbevaringsperioden for de forskellige typer cookies, vi anvender.
Hvis vi anvender cookies fra tredjeparter, kan vi dele oplysninger med disse tredjeparter.

2. Når du er i kontakt med os
Hvis du tager kontakt til os, behandler vi dine kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, mv.
Hvis du er I kontakt med os som kontaktperson på vegne af den virksomhed, hvor du er ansat, behandler vi desuden oplysninger om navn på virksomhed samt dine kontaktoplysninger, herunder f.eks. dit navn, titel, e-mail og telefonnummer.
Formålet med behandlingen er at levere vores ydelse og opfylde vores del af den aftale, som du eller din virksomhed indgår med os samt at besvare din henvendelse og servicere dig og/eller din virksomhed på bedst mulig vis. Behandlingen finder sted på baggrund af disse legitime interesser (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).
Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne i 2 år efter udløbet af den sidste aftale med den virksomhed, du repræsenterer (licens, service eller implementering), hvorefter vi sletter dem. 
Hvis du har bestilt en service eller et produkt fra en af vores samarbejdspartnere, deler vi i de fleste tilfælde dine oplysninger med vores leverandører med henblik på levering af den efterspurgte ydelse. Derudover deler vi som udgangspunkt ikke dine oplysninger med tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen.
I forbindelse med helt eller delvist salg af aktiviteterne i Dediko A/S kan vi dele oplysninger med køber eller dennes rådgiver.

3. Når du tilmelder dig vores webinarer, nyhedsbreve og/eller opdateringer om produktnyt
Når du tilmelder dig vores webinarer, nyhedsbreve og/eller opdateringer om produktnyt, vil du blive bedt om at give oplysninger som f.eks. navn, titel, kontaktoplysninger og firmaadresse.
Formålet med behandlingen er, at vi kan afholde og administrere vores webinarer samt sende dig efterspurgte nyhedsbreve og/eller opdateringer om produktnyt.
Vi behandler disse oplysninger med henblik på markedsføring samt på baggrund af vores legitime interesse i at afholde de webinarer, som du har tilmeldt dig (GDPR art. 6, stk. 1, litra f) samt samtykke (art. 6, stk. 1, litra a) i det omfang samtykke er påkrævet efter loven.
Som udgangspunkt opbevarer vi oplysningerne indtil du trækker dit samtykke tilbage, hvorefter vi sletter oplysningerne.
Vi deler som udgangspunkt ikke dine oplysninger med tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det efter lovgivningen.
I forbindelse med helt eller delvist salg af aktiviteterne i Dediko A/S kan vi desuden dele oplysninger med køber eller dennes rådgiver.

Modtagere af dine personoplysninger og videregivelse til tredjemand
Vi behandler dine oplysninger fortroligt og videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller i tilfælde af at det er nødvendigt for at forfølge de ovenfor beskrevne formål.

Databehandlere og overførsel af personoplysninger til lande uden for EU/EØS
Når vi behandler dine personoplysninger, kan vi gøre brug af databehandlere, der behandler oplysninger på vores vegne og efter instruks fra os. Sådanne databehandlere vil være underlagt fortrolighed og forpligtelser til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der lever op til lovgivningen. Vi indgår skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

I det tilfælde at overførsel af dine oplysninger ud af EU/EØS måtte være nødvendig for at forfølge et eller flere af ovenstående formål, vil en sådan overførsel finde sted i fuld overensstemmelse med relevant databeskyttelseslovgivning og med behørigt overførselsgrundlag som eksempelvis EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Dine rettigheder
Når vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at
* anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
* få behandlingen af dine oplysninger begrænset
* modsætte dig behandlingen (f.eks. i relation til behandling af personoplysninger til brug for direkte markedsføring)
* trække et afgivet samtykke til behandling af dine oplysninger tilbage ved at skrive til [mail] (tilbagekaldelsen har ikke betydning for lovligheden af behandlingen foretaget før til tilbagekaldelse af dit samtykke)
* anmode om at modtage de oplysninger, du har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportalitet)

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os via kontaktoplysningerne angivet i starten af denne privatlivspolitik. Ovennævnte rettigheder kan være underlagt begrænsninger eller betingelser, sådan at du f.eks. ikke i alle tilfælde har ret til sletning mv.
Du har desuden ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet, hvilket du kan læse mere om på Datatilsynets hjemmeside eller ved at kontakte Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk eller +45 33 19 32 00.