NIS2

NIS2 modenhedsmodel

Med vores helt nye NIS2 modenhedsmodel kan du få et hurtig vurdering og et springbræt til at starte din NIS2 rejse frem mod efterlevelse af EU direktivet i oktober 2024. Her er konkrete anbefalinger og målinger som gør det nemmere at oveskue hvordan du skal efterleve direktivet og få ledelsen involveret i tilstrækkelig grad. Modenhedsmodellen er et Excel regneark, som du frit kan redigere i. (Se eksempel på dashboard herunder).  Se optagelsen af vores NIS2 webinar som blev afholdt den 31. januar og få et indblik i hvordan du kommer godt i gang med at implementere dette initiativ

Jeg vil gerne have den gratis NIS2 modenhedsmodel
NIS2 modenhedsmodel og implementeringsplan NIS2 modenhedsmodel og implementeringsplan

Dediko's NIS2 modenhedsmodel

Du kan selv gennemføre en hurtig modenhedsvurdering og bruge modellen som en checkliste til starte på NIS2 rejsen frem mod efterlevelse af direktivet. Synes du det er for overvældende, kan du bede os om at hjælpe dig i gang med workshop som typisk tager ½-1 dag*. Se vores YouTube videor om NIS2 og få et indblik i hvordan du kommer godt i gang med at implementere dette initiativ


" Workshoppen er en betalbar service. Modenhedsmodellen er vores forslag til en initiel modenhedsvurdering og ikke et endegydigt fasit på NIS2 implementering

Christian Schmidt, direktør for Dediko A/S. chr@dediko.dk

NIS2 webinaroptagelse Sådan kommr du i gang med NIS2

Vigtige links til NIS2 og webinar tilmelding

I oktober 2024 skal en del af danske virksomheder og institutioner opfylde NIS2 direktivet, der netop er vedtaget i EU. Ved ar bruge vores gratis NIS2 modenhedsmodel kan du få en god idé om følgende:
 • Hvor parat er din virksomhed til NIS2 og hvor trykker skoen
 • Hvor godt er virksomhedens Cybersikkerhedstiltag justeret efter NIST CSF
 • Hvor god er Cybermodenheden hos ledelsen
 • Hvor robust er det nuværende Cyberprogram
 • Hvad koster det at implementere NIS2
 • Hvad skal med i Cybersikkerhedsbudgettet + benchmark
 • Hvor lang tid vil det tage at implementere NIS2
 • Hvad er CER*, DORA** og D-mærket*** (i forhold til NIS2)
 • Hvilke virksomheder er væsentlige og hvilke er vigtige
 • Detaljer om NIST CSF og CCM på dansk
 • Cloud security baseret på Shared responsibility modellen

NIS2 video på YouTube

Vore nye YouTube video om NIS2 modenhedsmodellen forklarer hurtigt og enkelt hvordan du bruger modellen og hvordan du kommer nemt i gang. Hent modellen øverst på denne side og se videoen på YouTube.